Wynajem

Wynajem

naczep z ruchoma podłogą

Wypożyczalnia naczep

KDTiM jest firmą ściśle współpracującą z producentem naczep z ruchoma podłogą Kraker Trailers.

KDTiM zlokalizowana jest w centralnej części Polski. Współpracę z „Mistrzami w produkcji naczep z ruchomą podłogą” firmą Kraker Trailers podjęła w 2011 roku jako Sales Production Consulting . Na początku swojej drogi, właściciel firmy Łukasz Kędzia dokonał wnikliwej analizy rynku w kwestii zapotrzebowania na naczepy z ruchomą podłogą. Wniosek był taki, że firmy transportowe mają coraz większą świadomość produktu dedykowanego i „szytego” na miarę własnych potrzeb, a możliwość łatwego a zarazem szybkiego załadunku i wyładunku materiałów zarówno sypkich, jak i umieszczonych na paletach znacząco wpłynie na obniżenie kosztów.

Firmy KDTiM, Trailertec i SPC łączy osoba odpowiedzialna za działanie strategiczne firm Prezes Zarządu Łukasz Kędzia.